Polityka prywatności

Dziękujemy za korzystanie z usług VPauto. Zaufanie użytkownika jest dla nas ważne, dlatego dbamy o ochronę jego danych osobowych.

VPauto przetwarza dane osobowe użytkownika jako administrator danych w ramach korzystania z tej strony internetowej lub tej aplikacji mobilnej (zwanych dalej „Stroną” lub „Aplikacją”).

VPauto zobowiązuje się do zapewnienia ochrony danych osobowych użytkowników zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.


Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie użytkowników o sposobach gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania ich danych osobowych oraz o przysługujących im prawach w zakresie ochrony danych osobowych w odniesieniu do przepisów obowiązujących w tym zakresie, w szczególności ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej informatyki, plików i wolności, zwanej w najnowszej wersji ustawą „Informatique et libertés”, oraz rozporządzenia 2016/679 dotyczącego ochrony danych („Obowiązujące rozporządzenia dotyczące ochrony danych osobowych”).

A. Kategorie gromadzonych danych

W trakcie korzystania z naszych Stron i Aplikacji istnieje możliwość gromadzenia kilku rodzajów danych osobowych. Te dane osobowe mogą być również skorelowane z danymi innymi niż osobowe, gromadzonymi za pomocą plików cookie lub plików śledzących.

VPauto gromadzi następujące dane w odniesieniu do osób fizycznych:


 • Dane identyfikacyjne (np. nazwisko, imię, adres, adres e-mail itp.). Dane te są zbierane bezpośrednio od użytkownika, za jego zgodą, w momencie zakładania konta osobistego, subskrypcji newslettera, tworzenia powiadomień, prośby o wycenę wartości skupu; Ustalono, że w przypadku osób małoletnich poniżej 15 roku życia, w zakresie rejestracji i przekazywania ich danych osobowych, wymagana jest zgoda osoby sprawującej władzę rodzicielską. Dane obowiązkowe są oznaczone w formularzach gromadzenia danych za pomocą gwiazdki. Bez tych danych usługi związane z tymi danymi nie mogą być świadczone.
 • Dane uwierzytelniające. Są to dane takie jak login i hasło, które są używane do utworzenia konta.
 • Dane dotyczące połączenia (np. data i godzina połączenia, czas trwania połączenia, przeglądane strony) zbierane za pomocą plików cookies lub plików śledzących.
 • Dane dotyczące przeglądania (adres IP urządzenia końcowego połączonego ze Stroną lub Aplikacją, typ używanego urządzenia końcowego, system operacyjny podłączonego urządzenia końcowego, operator telefoniczny, adres internetowy strony, z której pochodzi urządzenie końcowe, wersja oprogramowania wykorzystanej przeglądarki, błędy podczas pobierania, język oprogramowania wykorzystanej przeglądarki).

VPauto gromadzi następujące dane dotyczące przedsiębiorców:


 • Te same dane, które są zbierane w przypadku osób fizycznych z rozszerzeniem o dane identyfikacyjne : KRS i numer konta bankowego.

VPauto dokonuje również pomiarów oglądalności strony internetowej lub aplikacji mobilnej. VPauto dokonuje pomiary np. liczby odwiedzin na stronie, liczby przeglądanych stron, aktywności odwiedzających i ich częstotliwości powrotu na stronę .

B. Cel gromadzenia danych

VPauto przetwarza dane osobowe tylko do określonych, wyraźnych i zgodnych z prawem celów.

VPauto przetwarza dane użytkowników w ramach realizacji przedsięwzięcia dotyczącego branży motoryzacyjnej (zakup i/lub odkupienie pojazdu).


W tym przypadku VPauto realizuje następujące cele:


 • Zarządza tożsamością klienta lub użytkownika i dokonuje ich uwierzytelnienia.
 • Zarządza zamówieniem lub rezerwacją klienta.
 • Wystawia faktury i pobiera płatności.
 • Dokonuje płatności w ramach transakcji odkupienia, nadpłaty lub bonusu.
 • Zapewnia obsługę przedsprzedażną, sprzedaży i po sprzedaży.
 • Zarządza danymi osobowymi, elementami i prawami wynikającymi z umowy gwarancyjnej.
 • Rozpatruje reklamacje.
 • Komunikuje się jako zarządzający klientami.
 • Zarządza korespondencją przychodzącą.
 • Windykuje nieuregulowane zobowiązania.
 • Zarządza sporami.
 • Windykuje nieuregulowane zobowiązania.
 • Zarządza zapytaniami dotyczącymi praw osób, których te dane dotyczą.
 • Świadczy usługi.

VPauto przetwarza dane również w celach innych niż ścisła realizacja przedsięwzięć dotyczących branży motoryzacyjnej. W tym przypadku VPauto zapewnia, że ma uzasadniony interes względem przetwarzania danych. Ponadto, gdy jest to konieczne, przetwarzanie danych osobowych może wymagać uzyskania zgody użytkownika, która może być w każdej chwili wycofana.


W tym przypadku VPauto realizuje następujące cele:


 • Organizowanie działań z zakresu marketingu bezpośredniego.
 • Wysyłanie spersonalizowanych wiadomości: Badanie wskaźnika otwieralności w naszych działaniach e-mail marketingowych pozwala nam dostosować je do potrzeb klienta.
 • Organizowanie akcji reklamowych.
 • Wysyłanie newsletterów, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
 • Wysyłanie ofert handlowych od partnerów, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
 • Ankietowanie klientów lub potencjalnych klientów
 • Ulepszanie ofert i relacji z klientami
 • Zapewnienie bezpieczeństwa platform i usług
 • Zwalczanie oszustw.
 • Umożliwienie użytkownikowi poruszania się po naszych Stronach i Aplikacjach oraz dostosowanie naszej zawartości do urządzenia końcowego użytkownika w celu usprawnienia przeglądania.
 • Zapamiętanie danych wprowadzonych przez użytkownika w formularzach (np. konto użytkownika)
 • Analizowanie oglądalności i częstotliwości korzystania ze Strony lub Aplikacji

VPauto przetwarza również dane użytkownika w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub regulacyjnych. W tym przypadku VPauto realizuje następujące cele:


 • Przechowywanie danych wymaganych do wypełnienia zobowiązań prawnych.
 • Zarządzanie wnioskami o przekazanie danych od uprawnionych organów.

C. Odbiorcy danych osobowych

Dane te są przeznaczone:


 • Dla serwisów i pracowników firmy VPauto uprawnionych do dysponowania danymi z racji pełnionej funkcji.
 • Dla naszych ewentualnych podwykonawców z zachowaniem zasad ścisłej zgodności z celami, dla których wspomniane dane osobowe zostały zgromadzone, takich jak dostawa wylicytowanych pojazdów lub odbiór odkupionych pojazdów, gwarancja bankowa w przypadku udziału w aukcjach na żywo, bezpieczna płatność faktur.
 • Dla naszych partnerów handlowych, jeśli użytkownik wyraził zgodę na przekazywanie swoich danych w celu otrzymywania od nich ofert handlowych.

Ponadto dane te mogą być przekazywane każdemu organowi prawnie uprawnionemu do ich uzyskania, w szczególności wymiarowi sprawiedliwości, organom ścigania lub administracji.


VPauto nie przekaże podmiotom trzecim żadnych innych danych osobowych użytkownika, chyba że użytkownik zostanie o tym poinformowany przez Vpauto i wyrazi na to zgodę.

D. Okres przechowywania danych

Przechowujemy dane użytkownika na okres tak długi, jak jest to konieczne i proporcjonalne do celu, w jakim zostały one zebrane.


Maksymalnie przez okres 3 lat od ostatniej komunikacji z VPauto podjętej z inicjatywy użytkownika (np. logowanie do konta) w przypadku komunikacji, która nie zakończyła się wylicytowaniem, rezerwacją, zapytaniem o odkupienie pojazdu.

E. Prawo do dostępu i sprostowania

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, użytkownik ma prawo dostępu, sprostowania i usunięcia dotyczących go danych oraz prawo do uzyskania kopii przechowywanych przez nas danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie elektronicznym (możliwość przenoszenia).


Użytkownik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu z uzasadnionych przyczyn wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania jego danych do celów handlowych.


Użytkownik może skorzystać z przysługujących mu praw, przesyłając nam swoje żądania pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub listownie na następujący adres:


DPO – Service Relation Clients VPauto,
277 rue de Kerpont
CS60337
56855 Caudan Cedex


Każdy wniosek o dostęp, korektę lub usunięcie danych osobowych musi być opatrzony kserokopią dokumentu tożsamości z własnoręcznym podpisem oraz zawierać adres, na który należy przesłać odpowiedź.


Użytkownik może również poinformować VPauto, że nie chce już otrzymywać e-maili, listów lub SMS-ów, ankiet satysfakcji, informacji i ofert promocyjnych, klikając link umieszczony w tym celu w e-mailach VPauto i postępując zgodnie z podanymi instrukcjami lub wysyłając słowo „STOP_VPAUTO” na numer, z którego wysłano SMS (SMS bez dodatkowych opłat).


Zobowiązujemy się do udzielenia odpowiedzi na takie żądania w ciągu jednego miesiąca od ich otrzymania.


W przypadku sporu dotyczącego wykonywania przysługujących użytkownikowi praw, ma on prawo do złożenia skargi do Krajowej Komisji Informatyki i Wolności (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés).

F. Pliki „cookie” i inne pliki śledzące

VPauto używa plików cookie i innych plików śledzących na swoich Stronach i Aplikacjach.


Termin „cookie” (ciasteczka) obejmuje kilka technologii wykorzystywanych do śledzenia zachowania lub zwyczajów przeglądania stron internetowych przez użytkownika. Technologie te są wielorakie i nieustannie ewoluują.


Ciasteczka typu http, które są obecnie najczęściej wykorzystywaną technologią, to mały plik tekstowy zapisywany przez przeglądarkę komputera, tabletu lub smartfona, który pozwala na przechowywanie danych użytkownika w celu ułatwienia mu przeglądania i umożliwienia korzystania z niektórych funkcji.


Ciasteczka techniczne lub dotyczące oglądalności :


Cel stosowania ciasteczek przez VPauto jest następujący :


 • Prowadzenie statystyk odwiedzin (liczba wizyt, oglądane strony, porzucenia podczas procesu przeglądania...) w celu monitorowania i poprawy jakości naszych usług.
 • Dostosowanie wyświetlania Strony oraz Aplikacji do preferencji wyświetlania urządzenia końcowego (używany język, rozdzielczość ekranu, używany system operacyjny itp.)
 • Przechowywanie informacji wprowadzonych w formularzach, zarządzanie i zabezpieczanie dostępu do konta użytkownika.
 • Wdrożenie środków bezpieczeństwa, takich jak wymóg ponownego zalogowania się na konto po określonym czasie bezczynności.

Ciasteczka podmiotów trzecich używane za zgodą użytkownika :


Cel stosowania ciasteczek przez VPauto jest następujący:


 • Pomiar liczby przeglądanych stron, liczba odwiedzin, a także aktywność odwiedzających na stronie i częstotliwość ich powrotów, dzięki rozwiązaniom do pomiaru oglądalności, takich jak Google Analytics.
 • W celu dostarczenia użytkownikowi ofert i usług dostosowanych do jego potrzeb oraz w celu dostosowania treści wyświetlanych na jego urządzeniu końcowym, w zależności od podanych przez niego danych osobowych (reklama ukierunkowana, prospekcja handlowa...).
 • Do identyfikacji przeglądanych produktów lub wylicytowanych na naszej Stronie czy w naszej Aplikacji w celu spersonalizowania oferty reklamowej, która jest kierowana do użytkownika poza stroną internetową vpauto.fr za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Możliwości wyboru dotyczące plików „cookie”:


Ogólnie rzecz biorąc, użytkownik może sprzeciwić się zapisywaniu ciasteczek poprzez konfigurację ustawień połączenia w swojej przeglądarce. Należy pamiętać, że jeśli przeglądarka użytkownika jest skonfigurowana tak, aby odrzucać wszystkie ciasteczka, użytkownik może nie być w stanie złożyć zamówienia, dokonać rezerwacji lub uczestniczyć w aukcjach na żywo czy skorzystać z istotnych funkcji dostępnych na naszej strony internetowej.


Zachęcamy do optymalnej konfiguracji przeglądarki. Procedury blokowania plików „cookie” dla najpopularniejszych przeglądarek:Użytkownik ma również możliwość zarządzania umieszczaniem ciasteczek na swoim smartfonie w ustawieniach systemu operacyjnego urządzenia:


G. Strony internetowe innych podmiotów

Linki zamieszczone na Stronie lub w Aplikacji mogą kierować użytkownika na strony zewnętrzne. Polityka prywatności tych stron może różnić się od tej stosowanej przez e-cat Marketplace. W związku z tym zalecamy zapoznanie się z polityką ochrony danych osobowych każdej z tych stron.


W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli zawartość jednej z tych stron narusza obowiązujące przepisy prawne i regulacje.

H. Wdrożone środki bezpieczeństwa

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych użytkownika podjęliśmy następujące środki, aby zapobiec zniekształceniu, uszkodzeniu lub uzyskaniu dostępu do danych użytkownika przez nieupoważnione osoby trzecie:


 • Zabezpieczenie fizycznego dostępu do pomieszczeń, w których przechowywane są dane osobowe użytkowników (zabezpieczony budynek).
 • Implementacja metody uwierzytelniania użytkowników za pomocą indywidualnych haseł.

I. Aktualizacja niniejszej Polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności może być modyfikowana lub zmieniana w dowolnym momencie. Zachęcamy do regularnego zapoznawania się z jej treścią.


Aby uzyskać więcej praktycznych informacji na temat egzekwowania swoich praw, zalecamy zapoznanie się ze stroną internetową Krajowej Komisji Informatyki i Wolności (Commission Nationale Informatique et Libertés), a w szczególności ze stroną https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits.